Yhä useampi franchisingyrittäjä on kasvuyrittäjä

Franchisingalan selvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut panostavat jatkossa entistä enemmän moniyksikköyrittäjyyteen, jossa yksi yrittäjä omistaa useita ketjun toimipisteitä.

Suomalaiset franchisingyrittäjät ovat entistä kasvuhakuisempia ja omistavat jatkossa entistä useampia ketjunsa yksiköitä. Tiedot pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaninaan Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 56 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 11 edusti vähittäiskaupan alan, 18 ravintola-alan, 14 kuluttajapalvelualojen ja 13 yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingkenttää.

Kyselyn mukaan 64 prosenttia ketjuista suunnitteli kasvattavansa toimipaikkojensa määrää tulevan vuoden aikana. Samalla kuitenkin vain 57 prosenttia ketjuista uskoi, että sen yrittäjien määrä kasvaa. Useamman kuin yhden yksikön omistavien yrittäjien osuus kaikista franchisingyrittäjistä on kasvanut vuodessa 19 prosentista 25 prosenttiin.

”Tulokset osoittavat, että suomalaisilla franchisingyrittäjillä on tulevaisuudessa omistuksessaan entistä useampia yksiköitä. Yhden yksikön yrittäjien sijasta ketjuissa panostetaan nyt selvästi kasvuhakuisempaan yrittäjyyteen. On tultu kauas niistä ajoista, jolloin franchisingyrittäjyys painottui yhden yksikön yrittäjiin ja franchising nähtiin Suomessa ensisijaisesti tapana työllistää itsensä”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Kasvuhakuisuudesta kertoo myös se, että 71 prosenttia ketjuista arvioi ketjun yrittäjien taloudellisen menestyksen paranevan tulevan vuoden aikana. Erityisen voimakasta panostus moniyksikköyrittäjyyteen on ravintola-alan ketjuissa, joissa jo yli neljänneksellä yrittäjistä on omistuksessaan useampi kuin yksi yksikkö – ja joissakin ketjuissa jopa kymmeniä. Esimerkiksi Subway-ketjun suurin yrittäjä omistaa jo 40 ketjun yksikköä ja on samalla koko Pohjoismaiden suurin Subway-yrittäjä.

”Franchisingin vahvuus on siinä, että se tukee yrittäjää yrittäjyyden kaikissa vaiheissa. Se madaltaa yrittäjyyden kynnystä, mutta toisaalta ketju on yrittäjälle merkittävä tuki myös haettaessa kasvua”, Juha Vastamäki sanoo.

Franchising vakiinnuttanut asemansa yrityskentässä

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Franchisingketjujen kasvunäkymät jatkuvat selvityksen mukaan hyvinä. 80 prosenttia ketjuista uskoo liikevaihtonsa kasvavan ja 52 prosenttia uskoo, että ketjun taloudellinen kehitys on parempaa kuin toimialalla yleisesti. 55 prosenttia ketjuista laskee, että työntekijöiden määrä ketjun yksiköissä tulee kasvamaan.

”Franchising on vakiinnuttanut asemansa osana suomalaista yrityskenttää. Taloudellisen epävarmuuden aikana sen asema vahvistuu entisestään”, Juha Vastamäki sanoo.

Franchise Business College 4.10.2022

Siirry sivun alkuun