REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
 Frantrain Oy / Franchise Business College (FBC)
 y-tunnus 1631921-9
 Ratamestarinkatu 11 A
 00520 Helsinki

puh. 045 155 7880

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 Katja Makkonen
 Frantrain Oy / FBC
 Ratamestarinkatu 11 A
 00520 Helsinki

puh. 045 155 7880

3. Rekisterin nimi
FranCon Groupin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jakaa tietoa franchisingsektorin koulutuksista, tapahtumista, tutkimuksista ja ajankohtaisista uutisista.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön etu- ja sukunimi
Yrityksen/Ketjun nimi
Yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero)
Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla info@fbc.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön itsensä antamat tiedot fbc.fi-sivustolla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön tietoja (kts. kohta 5) luovutetaan ainoastaan FranCon Groupin käyttöön. FranCon Groupiin kuuluu neljä erinimistä liiketoiminta-aluetta: FranCon Franchise Consulting, Franchise Business College, Ketju.fi ja Franchise News.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi esittää sähköpostilla info@fbc.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön voi esittää sähköpostilla info@fbc.fi tai puhelimitse 045 155 7880.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 
Siirry sivun alkuun