Ohjelma

Diploma in Franchise Management koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, joissa käydään läpi kaikki franchisingliiketoiminnan oleellisimmat osa-alueet yrittäjärekrytoinnista ketjunohjaukseen. Alla näet jaksoilla käsiteltävät teemat.

1. Ketjuliiketoiminnan ja -johtamisen suunnittelu

  Franchisingtoiminnan elementit
  Franchisingketjun johtaminen liiketoimintana
  Franchisingliiketoiminnan suunnittelun osa-alueet
  Franchisingliiketoimintasuunnitelma
  Minä ketjun johtajana
  Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma
  Oman ketjun / vastuualueen kehittämisohjelma

2. Yrittäjärekrytointi 

  Kuinka löytää potentiaalinen yrittäjä?
  Optimaalisen franchisingottajaprofiilin määrittäminen
  Franchisingpaketin hahmottaminen
  Miten laadin yrittäjähakusuunnitelman?
  Hakumenetelmät ja haun tavoitteet
  Kanavat tavoittaa oikeanlaisia yrittäjiä
  Rekrytointimarkkinoinnin suunnittelu
  Rekrytointiprosessin hahmottaminen
  Tiedon keruu, käsittely ja analysointi
  Erilaiset haastattelumenetelmät
  Soveltuvuus- ja persoonallisuustestien käyttö
  Rekrytoinnin juridiset seikat

3. Ketjun ohjauksen keinot ja välineet 

  Ketjun ohjaus ja seurantajärjestelmät
  Myynnin seuranta
  Yrittäjän tuloksen seuranta
  Laadunvalvonta
  Konseptin toteutumisen mittaaminen
  Brandi ketjun ohjauksen välineenä
  Kenttäkierrosten toteuttaminen
  Selvitykset ja tutkimukset ketjun menestyksen mittareina
  Käsikirjan rooli ketjun ohjaamisessa
  Liiketoimintasuunnitelma ketjunohjauksen välineenä
  Franchisingsopimus ketjun ohjausvälineenä

4. Yrittäjien johtaminen 

  Erilaiset johtamistavat eri tilanteissa
  Vuorovaikutus- ja kommunikointikenot ja -tyylit
  - sähköinen ja suullinen kommunikointi
  Kehityskeskustelut myös yrittäjälle?
  Ketjujohtaja = yrityskonsultti?
  Keppiä vai porkkanaa - mitä on ketjukuri?
  Yrittäjien motivointi ja kannustaminen
  Ketjun palkitsemiskäytännöt 

5. Kansainvälinen jakso

  Franchisingmessut yrittäjärekrytoinnin kanavana (vierailu)
  Konseptin markkinointi
  Sidosryhmäyhteistyön hyödyntäminen
  Franchising maailmalla
  Ketjun kehittämisohjelmat

Siirry sivun alkuun